Thước lỗ ban. Ứng dụng tra cứu số lỗ ban chính xác nhất hiện nay

mm (nhập số)
this.x=-9956.5 : out=18100
105.9 cm

Hãy kéo thước

Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng thông thủy (cửa, cửa sổ...)

Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)

Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)

 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban onlineThước lỗ ban onlineThước lỗ ban online
 • Thước lỗ ban online Thước lỗ ban online Thước lỗ ban online
Đơn vị tính: mm
Thước Lỗ Ban 52.2cm: Khoảng không thông thủy (cửa, cửa sổ...)
Độ dài 105.9 cm thuộc Cung TRUNG TÍN nằm trong khoảng QUÝ NHÂN - TỐT: (Gặp khoảng này gia cảnh được khả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo).
Thước Lỗ Ban 42.9cm (Dương trạch): Khối xây dựng (bếp, bệ, bậc...)
Độ dài 105.9 cm thuộc Cung QUÍ TỬ (Con giỏi, ngoan) nằm trong khoảng NGHĨA - TỐT
Khoảng NGHĨA rất tốt cho cổng lớn và cửa nhà bếp, cửa các phòng thông nhau thì không nên.
Thước Lỗ Ban 38.8cm (Âm phần): Đồ nội thất (bàn thờ, tủ...)
Độ dài 105.9 cm thuộc Cung QUÍ TỬ (Con hiền ngoan, có tài đức) nằm trong khoảng HƯNG - TỐT
Hướng dẫn xem Thước Lỗ Ban

Thước Lỗ ban là cây thước được lấy tên gọi từ một bậc thầy phong thủy tên là Lỗ Ban - Ông Tổ nghề mộc lừng danh ở Trung Quốc thời Xuân Thu phát minh ra. Nhưng trên thực tế, trong ngành địa lý cổ phương Đông, ngoài thước Lỗ Ban (Lỗ Ban xích) còn có nhiều loại thước khác được áp dụng như thước Áp Bạch (Áp Bạch xích), thước Đinh Lan (Đinh Lan xích), bản thân thước Lỗ ban cũng bao gồm nhiều phiên bản khác nhau được sử dụng như thước lỗ ban 52,2 cm; 42,9 cm; 38.8 cm. Trên Thước Lỗ Ban đó có phân định các khoảng tốt - xấu, giúp người sử dụng biết được kích thước nào là đẹp nên sử dụng, kích thước nào là xấu nên tránh. Thước Lỗ Ban được sáng tạo, sử dụng và đúc kết thử nghiệm qua cả ngàn đời nay định hai chữ tốt – xấu. Dĩ nhiên chỉ bằng một cây thước làm sao cải đổi được vận mệnh, nhưng có lẽ qua chính sự áp dụng ấy mà tai họa có ập đến thì bị giảm trừ đi, lộc phúc có về thì được nhân lên gấp bội.

Do có nhiều bài viết, thông tin về thước Lỗ ban có các kích thước khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu 3 loại thước phổ biến nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay là loại kích thước Lỗ Ban 52,2 cm;42,9 cm và 38,8 cm.

- Đo kích thước rỗng (thông thủy): Thước Lỗ Ban 52,2 cm

- Đo kích thước đặc: khối xây dựng (bếp, bệ, bậc…): Thước Lỗ Ban 42,9 cm

- Đo Âm phần: mồ mả, đồ nội thất (bàn thờ, tủ thờ, khuôn khổ bài vị…): Thước Lỗ Ban 38,3 cm

Bảng tra nhanh thước Lỗ Ban 52.2

Quý nhân
Quyền lộc
Trung tín
Tác quan
Phát đạt
Thông minh
Hiểm họa
Án thành
Hỗn nhân
Thất hiếu
Tai họa
Thường bệnh
Thiên tai
Hoàn tử
Quan tài
Thân tàn
Thất tài
Hệ quả
Thiên tài
Thi thơ
Văn học
Thanh quý
Tác lộc
Thiên lộc
Nhân lộc
Trí tồn
Phú quý
Tiến bửu
Thập thiện
Văn chương
Cô độc
Bạc nghịch
Vô vọng
Ly tán
Tửu thục
Dâm dục
Thiên tặc
Phong bệnh
Chiêu ôn
Ôn tài
Ngục tù
Quang tài
Tể tướng
Đại tài
Thi thơ
Hoạch tài
Hiếu tử
Quý nhân
13,05
533,05
1.053,05
1.573,05
2.093,05
2.613,05
3.133,05
3.653,05
26,10
546,10
1.066,10
1.586,10
2.106,10
2.626,10
3.146,10
3.666,10
39,15
559,15
1.079,15
1.599,15
2.119,15
2.639,15
3.159,15
3.679,15
52,20
572,20
1.092,20
1.612,20
2.132,20
2.652,20
3.172,20
3.692,20
65,25
585,25
1.105,25
1.625,25
2.145,25
2.665,25
3.185,25
3.705,25
78,30
598,30
1.118,30
1.638,30
2.158,30
2.678,30
3.198,30
3.718,30
91,35
611,35
1.131,35
1.651,35
2.171,35
2.691,35
3.211,35
3.731,35
104,40
624,40
1.144,40
1.664,40
2.184,40
2.704,40
3.224,40
3.744,40
117,45
637,45
1.157,45
1.677,45
2.197,45
2.717,45
3.237,45
3.757,45
130,50
650,50
1.170,50
1.690,50
2.210,50
2.730,50
3.250,50
3.770,50
143,55
663,55
1.183,55
1.703,55
2.223,55
2.743,55
3.263,55
3.783,55
156,60
676,60
1.196,60
1.716,60
2.236,60
2.756,60
3.276,60
3.796,60
169,65
689,65
1.209,65
1.729,65
2.249,65
2.769,65
3.289,65
3.809,65
182,70
702,70
1.222,70
1.742,70
2.262,70
2.782,70
3.302,70
3.822,70
195,75
715,75
1.235,75
1.755,75
2.275,75
2.795,75
3.315,75
3.835,75
208,80
728,80
1.248,80
1.768,80
2.288,80
2.808,80
3.328,80
3.848,80
221,85
741,85
1.261,85
1.781,85
2.301,85
2.821,85
3.341,85
3.861,85
234,90
754,90
1.274,90
1.794,90
2.314,90
2.834,90
3.354,90
3.874,90
247,95
767,95
1.287,95
1.807,95
2.327,95
2.847,95
3.367,95
3.887,95
261,00
781,00
1.301,00
1.821,00
2.341,00
2.861,00
3.381,00
3.901,00
274,05
794,05
1.314,05
1.834,05
2.354,05
2.874,05
3.394,05
3.914,05
287,10
807,10
1.327,10
1.847,10
2.367,10
2.887,10
3.407,10
3.927,10
300,15
820,15
1.340,15
1.860,15
2.380,15
2.900,15
3.420,15
3.940,15
313,20
833,20
1.353,20
1.873,20
2.393,20
2.913,20
3.433,20
3.953,20
326,25
846,25
1.366,25
1.886,25
2.406,25
2.926,25
3.446,25
3.966,25
339,30
859,30
1.379,30
1.899,30
2.419,30
2.939,30
3.459,30
3.979,30
352,35
872,35
1.392,35
1.912,35
2.432,35
2.952,35
3.472,35
3.992,35
365,40
885,40
1.405,40
1.925,40
2.445,40
2.965,40
3.485,40
4.005,40
378,45
898,45
1.418,45
1.938,45
2.458,45
2.978,45
3.498,45
4.018,45
391,50
911,50
1.431,50
1.951,50
2.471,50
2.991,50
3.511,50
4.031,50
404,55
924,55
1.444,55
1.964,55
2.484,55
3.004,55
3.524,55
4.044,55
417,60
937,60
1.457,60
1.977,60
2.497,60
3.017,60
3.537,60
4.057,60
430,65
950,65
1.470,65
1.990,65
2.510,65
3.030,65
3.550,65
4.070,65
443,70
963,70
1.483,70
2.003,70
2.523,70
3.043,70
3.563,70
4.083,70
456,75
976,75
1.496,75
2.016,75
2.536,75
3.056,75
3.576,75
4.096,75
469,80
989,80
1.509,80
2.029,80
2.549,80
3.069,80
3.589,80
4.109,80
482,85
1.002,85
1.522,85
2.042,85
2.562,85
3.082,85
3.602,85
4.122,85
495,90
1.015,90
1.535,90
2.055,90
2.575,90
3.095,90
3.615,90
4.135,90
508,95
1.028,95
1.548,95
2.068,95
2.588,95
3.108,95
3.628,95
4.148,95
522,00
1.042,00
1.562,00
2.082,00
2.602,00
3.122,00
3.642,00
4.162,00

Thước Lỗ Ban là gì? Hướng dẫn sử dụng thước lỗ ban

Thước Lỗ Ban là một công cụ đo chiều dài được sử dụng trong xây dựng và thiết kế nội thất. Thước Lỗ Ban bao gồm một bộ đôi thanh dài và ngắn, có thể được gắn lại với nhau để đo các khoảng cách khác nhau và đo độ vuông góc của các bề mặt.

Thước Lỗ Ban thường được làm bằng gỗ, nhựa hoặc kim loại. Thước Lỗ Ban gỗ được xem là tốt nhất vì nó làm từ vật liệu tự nhiên và không gây ảnh hưởng đến các yếu tố phong thủy trong căn nhà.

Để sử dụng Thước Lỗ Ban cho xây dựng và thiết kế nội thất, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chọn Thước Lỗ Ban phù hợp: Để đảm bảo tính chính xác của kết quả đo, bạn cần chọn loại Thước Lỗ Ban phù hợp với công việc của mình. Thước Lỗ Ban dài hơn thường được sử dụng cho các công việc xây dựng lớn, trong khi Thước Lỗ Ban ngắn hơn thích hợp cho các công việc chi tiết hơn.
 2. Đặt Thước Lỗ Ban vào vị trí đo: Để đo độ dài của một bề mặt, đặt Thước Lỗ Ban vào vị trí đo và đảm bảo rằng nó nằm chính xác và thẳng. Để đo độ vuông góc của các bề mặt, đặt Thước Lỗ Ban vào hai bề mặt và đảm bảo rằng đỉnh của Thước Lỗ Ban được đặt chính xác trên góc của hai bề mặt.
 3. Đọc kết quả đo: Sau khi đặt Thước Lỗ Ban vào vị trí đo, bạn có thể đọc kết quả đo trên Thước Lỗ Ban. Nếu sử dụng Thước Lỗ Ban có chia độ, bạn có thể đọc kết quả đo chính xác hơn.

Với những kích thước Thước Lỗ Ban chuẩn phong thủy, ngoài việc sử dụng như một công cụ đo đạc, nó còn mang ý nghĩa phong thủy tốt cho ngôi nhà của bạn. Thước Lỗ Ban có thể giúp thu hút tài lộc và may mắn cho gia đình bạn nếu bạn sử dụng đúng các kích thước chuẩn phong thủy.

Cấu tạo thước lỗ ban

Trên mỗi thước Lỗ Ban ngoài thể hiện số đo theo quy định của từng nước thì còn có các cung lớn và cung nhỏ. Mỗi cung lớn sẽ chứa 4 cung nhỏ. Các cung lớn và cung nhỏ trên thước Lỗ Ban có ý nghĩa phong thủy khác nhau. Các cung lớn thường được tô màu đỏ hoặc đen, thể hiện tính tốt hay xấu của cung đó.

Các cung nhỏ bên trong mỗi cung lớn có ý nghĩa cụ thể như sau:

 • Cung 1: Cung tài lộc, phú quý.
 • Cung 2: Cung sức khỏe, đường tình duyên.
 • Cung 3: Cung tiền tài, tài lộc.
 • Cung 4: Cung hôn nhân, gia đạo.
 • Cung 5: Cung quan hệ xã hội, danh tiếng.
 • Cung 6: Cung trẻ con, sức khỏe.
 • Cung 7: Cung công danh, sự nghiệp.
 • Cung 8: Cung trí tuệ, học hành.

Các cung được tô màu đỏ thường thể hiện tính tốt, còn các cung được tô màu đen thường thể hiện tính xấu. Tuy nhiên, việc đánh giá tính tốt hay xấu của một cung cũng phụ thuộc vào vị trí của cung đó trong không gian và thời gian, cũng như các yếu tố khác trong phong thủy nhà cửa.

Ý nghĩa của thước lỗ ban

Thước Lỗ Ban được coi là một công cụ vô cùng quan trọng trong xây dựng và thiết kế nội thất, và nó cũng mang ý nghĩa phong thủy sâu sắc.

Theo quan niệm phong thủy, Thước Lỗ Ban có khả năng giúp thu hút và tăng cường vượng khí (sinh khí), làm cho không gian được bao phủ bởi một năng lượng tích cực, mang lại may mắn, tài lộc và sức khỏe cho gia đình. Thước Lỗ Ban còn được cho là một công cụ giúp đo đạc và cân bằng năng lượng của không gian, giúp cho việc thiết kế và bố trí nội thất trở nên hài hòa, đồng thời tránh khỏi những điểm yếu phong thủy trong căn nhà.

Ngoài ra, trong văn hóa dân gian, Thước Lỗ Ban còn được xem như một biểu tượng của sự nghiêm túc, tinh thần cầu tiến và cẩn trọng trong công việc xây dựng. Công việc xây dựng và thiết kế nội thất là một công việc phức tạp, yêu cầu sự cẩn trọng và chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Do đó, việc sử dụng Thước Lỗ Ban cũng tượng trưng cho sự cẩn trọng và nghiêm túc trong công việc của mỗi người.

Các loại thước lỗ ban

Thước Lỗ Ban là một dụng cụ đo kích thước được sử dụng phổ biến trong ngành xây dựng, nội thất và kiến trúc. Thước Lỗ Ban được chia thành ba phiên bản khác nhau, mỗi phiên bản có chức năng và cấu trúc khác nhau.

Phiên bản đầu tiên là Thước Lỗ Ban 52.2cm, được sử dụng để đo kích thước các khoảng rỗng thông thuỷ trong công trình xây dựng. Thước này thường được sử dụng để đo kích thước các cửa chính, cửa sổ, các khoảng không trong tường, trần và sàn nhà.

Phiên bản thứ hai là Thước Lỗ Ban 42,9cm, còn được gọi là Thước Lỗ Ban Dương Trạch. Thước này được sử dụng để đo kích thước các chi tiết đặc trong công trình xây dựng, như kích thước của bàn thờ, giường ngủ, tủ quần áo, kệ bếp, bậc cầu thang và các chi tiết nội thất khác.

Phiên bản cuối cùng là Thước Lỗ Ban 38,8cm, được gọi là Thước Lỗ Ban Âm Phần. Thước này được sử dụng để đo kích thước các khoảng không âm trạch trong các công trình xây dựng, chẳng hạn như kích thước của các mồ mả hoặc các khoảng không âm trạch trong các tòa nhà.

Việc sử dụng đúng phiên bản Thước Lỗ Ban là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của các kết quả đo lường. Vì vậy, người sử dụng cần phải nắm vững chức năng của từng phiên bản Thước Lỗ Ban và sử dụng chúng một cách đúng đắn và cẩn thận.

Với sự phát triển mạnh của công nghệ thông tin thì thước lỗ ban cũng được xây phát triển thành thước Lỗ Ban online rất tiện cho việc sử dụng và tra cứu nhanh chóng số lỗ ban mọi lúc mọi nơi thay vì phải sử dụng thước lỗ ban truyền thống

Thước Lỗ Ban 52,2 cm

Thước Lỗ Ban 52,2cm là một công cụ dùng để đo và xác định các lỗ rỗng trong nhà, như các khoảng thông thủy của cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, các lỗ thoáng, không gian giữa các tầng nhà,... Kích thước của các lỗ rỗng này nằm trong không gian nhà và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tài lộc của con người.

Thước Lỗ Ban 52,2cm có chiều dài 520mm và được chia thành 8 cung lớn gồm: Quý nhân – Hiểm hoạ – Thiên tai – Thiên tài – Phúc lộc – Cô độc – Thiên tặc – Tể tướng. Mỗi cung lớn có độ dài 65mm và được chia thành 5 cung nhỏ, mỗi cung nhỏ dài 13mm.

Mỗi cung đại trong thước Lỗ Ban 52,2cm mang ý nghĩa khác nhau. Cách tính cung của từng cung đại là: n x L + (giá trị trong khoảng từ 0,xx đến 0,xx) với n là số nguyên không âm và L là độ dài của thước Lỗ Ban 52,2cm.

Cụ thể, các cung đại và ý nghĩa của chúng như sau:

 • Cung Quý nhân: mang ý nghĩa về sự phát đạt trong kinh doanh, gia đình tốt đẹp, bạn bè trung thành với nhau, con cái hiếu thảo và thông minh. Cách tính cung Quý nhân: n x L + (0,15 đến 0,065).
 • Cung Hiểm hoạ: mang ý nghĩa về sự khó khăn trong cuộc sống, gia đình bị tán tài tán lộc, con cái bất hiếu bất trung, gia đình có người hay đau ốm,... Cách tính cung Hiểm hoạ: n x L + (0,07 đến 0,13).
 • Cung Thiên tai: mang ý nghĩa về sức khỏe yếu đuối, đau ốm và chết chóc, mất tiền của, vợ chồng bất hòa, con gái dễ gặp nạn,... Cách tính cung Thiên tai: n x L + (0,135 đến 0,195).
 • Cung Thiên tài: mang ý nghĩa về may mắn về tài lộc, con cái hiếu thảo, gia đạo an vui, cha mẹ mạnh khỏe, sống thọ, năng tài đắc lợi. Cách tính cung Thiên tài: n x L + (0,20 đến 0,26 là khoảng giá trị tính cho cung Thiên tài trong thước Lỗ Ban 52,2cm. Cung này mang ý nghĩa may mắn tài lộc, con cái hiếu thảo, gia đạo an vui. Cha mẹ mạnh khỏe, sống thọ, năng tài đắc lợi. Khi tính toán thước Lỗ Ban 52,2cm, người ta sử dụng công thức n x L + (0,20 đến 0,26) để tính giá trị của cung Thiên tài. Trong công thức này, n là số lần cung Thiên tài xuất hiện trên thước Lỗ Ban và L là độ dài của thước, tại đây là 52,2cm hay tương đương với 0,52m. Khi áp dụng công thức này, người ta sẽ có được giá trị cụ thể cho cung Thiên tài trên thước Lỗ Ban 52,2cm.

Thước Lỗ Ban 42,9cm

Thước Lỗ Ban 42,9cm là một công cụ đo đạc rất quan trọng trong ngành xây dựng, đặc biệt là trong lĩnh vực thi công bếp, bệ, bậc. Thước này được chia thành 8 cung lớn với độ dài chuẩn là 429mm. Mỗi cung lớn lại được chia thành 4 cung nhỏ với độ dài 13,4mm. Tất cả các cung đều có ý nghĩa và tác động khác nhau đến cuộc sống của con người.

Cụ thể, cung Tài mang ý nghĩa về tài đức, cung Bệnh mang ý nghĩa về thoát tài, cung Ly mang ý nghĩa về ly biệt, cung Nghĩa mang ý nghĩa về đạt được điều hay lẽ phải, cung Quan mang ý nghĩa về công danh thăng tiến, cung Kiếp mang ý nghĩa về tai nạn, cung Hại mang ý nghĩa về gặp phải những việc xấu và cung Bản mang ý nghĩa về tài chí, hưng vượng.

Với mỗi cung, cách tính và giá trị của nó đều được xác định bằng một công thức chung. Trong đó, n là số thứ tự của cung, L là độ dài của cung lớn. Thêm vào đó, mỗi cung sẽ có một giá trị tương ứng nằm trong khoảng từ 0,010 đến 0,429, tùy thuộc vào ý nghĩa của nó.

Ngoài ra, khi đo đạc kích thước, người ta còn sử dụng hai loại thước khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Thước có chiều dài mỗi cung 53,625mm được sử dụng để đo nhà, trong khi thước Lỗ Ban có chiều dài mỗi cung 48,75mm được sử dụng để đo đồ nội thất.

Tóm lại, Thước Lỗ Ban 42,9cm là một công cụ đo đạc quan trọng trong ngành xây dựng, được chia thành 8 cung lớn mang ý nghĩa khác nhau và có giá trị được tính toán bằng công thức tương ứng. Việc sử dụng đúng thước và tính toán đúng giá trị của mỗi cung sẽ giúp người thợ xây dựng đạt được kết quả tốt nhất trong công việc của mình

Thước Lỗ Ban 38,8cm

Thước Lỗ Ban 38,8cm, một công cụ đo đạc được sử dụng trong đo đồ nội thất và mộ phần. Thước này được chia ra thành 10 cung lớn theo thứ tự Đinh, Hại, Vượng, Khổ, Nghĩa, Quan, Tử, Hưng, Thất, Tài, mỗi cung lớn gồm 4 cung nhỏ và mỗi cung nhỏ có độ dài 9,75mm. Trong đó, có 6 cung tốt và 4 cung xấu.

Cách tính các cung trên Thước Lỗ Ban 38,8cm được thể hiện bằng công thức: n x L + (số từ 0,010 đến 0,390 tương ứng với từng cung). Trong đó, n có giá trị từ 1 đến vô hạn, L bằng 0,388m.

Các cung tốt trên Thước Lỗ Ban 38,8cm gồm Đinh, Vượng, Nghĩa, Quan, Hưng và Tài. Các cung này mang lại nhiều may mắn, tài lộc, thành công trong cuộc sống. Các cung xấu trên thước gồm Hại, Khổ, Tử và Thất, các cung này đại diện cho những điều không may mắn, trở ngại và khó khăn trong cuộc sống.

ĐƠN VỊ ĐỐI TÁC CỦA EUWINDOW

Thước lỗ ban, phần mềm lỗ ban

Chuyên tư vấn, báo giá thi công nhôm xingfa, kính cường lực tại Sài Gòn

Euwindow chuyên thi công lắp đặt cửa nhôm Xingfa giá rẻ, nhập khẩu Quảng Đông
Thi công , báo giá lắp đặt nhôm xingfa chính hãng, tem đỏ chính hãng nhập khẩu Quảng Đông